פנחס פישלר: הדבש, העוקץ וחוק ההמלצות

כבר שנים, סיווג תיקי חקירה בעילות שונות, למעט "חוסר אשמה", מותיר כתם במרשם הפנימי המשטרתי - זה המנוהל על ידי המשטרה, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. כתם מיותר ונוראי, שמאחוריו רק משחקי סטטיסטיקה של המשטרה, המנפחת, באופן מודע ומלאכותי את הישגיה...