פנחס יחזקאלי: יציבות ניהולית, חוסר יציבות ניהולית והשלכותיהם

יציבות ניהולית (Managerial stability) היא מצב שבו הארגון פועל לאורך זמן תחת אותם קברניטים ותחת תפיסה ניהולית מגובשת אחת, שמאפשרת תכנון אסטרטגי, ארוך טווח ויישומו. המושג ההופכי ל- יציבות ניהולית הוא חוסר יציבות ניהולית (Managerial instability): זהו מצב שבו חלק מקברניטי הארגון - או כולם - מתחלפים בפרקי זמן קצרים; והארגון נסחף לכאוס ניהולי...