חביב ואח': דו"ח מחקר – הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער

מחקר הערכה מיפוי פעולות המשטרה וקשריה עם גורמים חיצוניים [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [לאסופת המאמרים בסוגיית עבריינות הנוער באתר, לחצו כאן] [להורדת המאמר כאן:  ז'ק חביב ואח – הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער] פרופ' ז'ק חביב, דליה בן רבי, נטע ברנע, ג'וסלין לוי ג'וינט  – מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער בשיתוף: פרופ'…