דניאל ראם: אז איך מתמודדים עם בעיית גניבת הקולות בבחירות?

במאמרי הראשון עסקתי בתהליך השיטתי של זיופים וגנבת קולות בבחירות, ועל השלכותיה המעשיות על חיינו ועל הדמוקרטיה שלנו. במאמר השני סיפקתי הסבר חלקי לרפיסות הטיפול בתופעה. במאמר הנוכחי אתמקד בסוגיית ההתמודדות עם התופעה...