יצחק בריק: קורונה איננה הכל… את ועדת נומה אתם עוד זוכרים?

יש להיכנס לעובי הקורה ולבדוק, הכיצד ועדת נומה - ועדת בדיקה, שאמורה הייתה להיות אובייקטיבית לחלוטין - מעלימה נושאים קריטיים מהדוח שלה; ובכך, פוגעת ביכולת הטיפול, באחת ההתרחשויות החמורות בצה״ל בשנים האחרונות!