נושא לימוד: רפורמות חשובות בשיטור

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Sarah Armitt לאתר flickr] ניתן למנות 6 רפורמות חשובות בשיטור המערבי, כולן החלו בארצות הברית (המשטרה הבריטית, הטובה בעולם, מעולם לא נזקקה לרפורמה משמעותית בתרבותה ובאופן תפקודה): הרפורמה הפרוגרסיבית במשטרת ארצות הברית – שנות העשרים של המאה הקודמת: מהפכה שבאה מתוך המשטרה האמריקנית, שהאיש המזוהה ביותר איתה היה אוגוסט וולמר, מרשל ברקלי-קליפורניה (1932-1907).…