הרן פינשטין: מכנסיות ועד מבנים ביו"ש…

בית המשפט העליון בפולין קבע כי כנסייה בעיר טרנוב ממוקמת על אדמה של משפחה יהודית. הקרקע נגזלה מהמשפחה בזמן הכיבוש הנאצי וכעת זכתה היורשת בהצהרה בדבר בעלותה על הקרקע; ותקבל פיצוי כספי. לאור החלטות בג"ץ על הרס מבנים ביו"ש, ראוי פסק דין זה להילמד אצלנו!