פנחס יחזקאלי: הכשרות המשטרה אינן הבעיה – תשובה לד"ר תומר סיימון

ד"ר תומר סיימון טוען - בגלל קיצור משכי ההכשרה במשטרת ישראל - כי יש קשר ישיר בין משך ההכשרה לרמת אלימות השוטרים. הוא צודק לגבי כל משטרה נורמאלית. לא לגבי משטרת ישראל!

הדרכה ארגונית באתר ייצור ידע

הדרכה היא מכלול הלימודים – הפורמליים והבלתי פורמליים, שבהם העובדים לוקחים חלק, מהרגע שבו התקבלו לעבודה ועד סוף חייהם הארגוניים. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הדרכה לסוגיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

ד"ר עדית חכימי: היבטים צבאיים ואזרחיים בהבניית תפקיד השוטר בישראל

[להורדת הספר: עדית חכימי – היבטים צבאיים ואזרחיים בהבניית תפקיד בהבניית תפקיד השוטר בישראל] ספר זה, אשר יצא בהוצאת המכללה לביטחון לאומי, צה"ל, פותח צוהר לתהליך הבינוי של תפקיד השוטר, במציאות החברתית המורכבת של החברה הישראלית. הוא מציע מסגרת תאורטית לניתוח סוציולוגי של תפקיד השוטר. מסגרת אשר נותנת ביטוי למתח שבין מרכיבים "צבאיים" ו"אזרחיים" באפיון המשטרה…