אבי ברוכמן: 'הנחות הסלב' של מערכת אכיפת החוק

סקר מדד שלטון החוק שעורכת אוניברסיטת חיפה, מצביע על ירידה באמון של הציבור בהגינות המשטרה ומערכת המשפט בישראל. רק 28% מהמשתתפים בסקר הסכימו כי המשטרה פועלת בצורה שוויונית כלפי כלל אזרחי ישראל. 49% בציבור היהודי הביעו אמון בבית המשפט העליון ב- 2017, לעומת 80% בשנת 2000. לתהליך הזה סיבות רבות. הפעם אכוון את הזרקור לאחת התופעות המדגישות את אי השוויון באכיפה: היחס המועדף שמעניקה המערכת לבכירים, ולאלה שבאו מתוכה...

אקטיביזם שיפוטי ופסק דין הולילנד

אין סמכות בלי אחריות: בית משפט עליון - שאינו רוצה להצטמצם במתן פרשנות לחוק, אלא חפץ לבקר את הרשות המחוקקת והרשות המבצעת ובמידת הצורך גם להתערב בהחלטותיהן (אקטיביזם שיפוטי) - נושא על כתפיו חלק מהאחריות למניעת תופעות המסכנות את סדר החיים התקין ואת הדמוקרטיה, וצריך לפעול באופן אקטיבי לבער אותן.