אלעד רזניק: היחידה הרב ממדית והמצאת הגלגל…

[בתמונה: יחידת רפאים ייחודית בעולם? אין חדש תחת השמש… לוחמי השירות האווירי המיוחד בפטרול רכוב בצפון אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה… התמונה היא נחלת הכלל] בחודשים האחרונים מלאים האתרים בדיווחים נלהבים אודות יחידת הרפאים של הרמטכ"ל כוכבי, אותה יחידה רב ממדית, יחידה ייחודית בעולם,  יחידה משולבת של מקצועות היבשה יחד עם האוויר, סייבר ומודיעין, שתכה…

אלעד רזניק: יחידה רב ממדית – הבדיחה והכסף על חשבוננו!

צה"ל - כשיטה - מקים מידי פעם פיקציות מערכתיות: כזה הוא פיקוד העומק וכזו היא היחידה הרב ממדית... הציבור היקר מתבקש להציע עיצוב לכומתה רב ממדית; סמל יחידה רב ממדי; תפריט חדר אוכל  רב ממדי ונגד חד ממדי, שאפשר להשעות בעת הצורך, באופן רב ממדי כמובן...