איתן אלעד: השימוש החקירתי בפוליגרף מול הביקורת המדעית

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: איתן אלעד – השימוש החקירתי בפוליגרף] ד"ר איתן אלעד, היא פסיכולוג במחלקה לזיהוי פלילי, משטרת-ישראל  (התקבל במערכת באוגוסט 2000, אושר לדפוס באוקטובר 2000). המחבר מודה לפרופ' גרשון בן-שחר ולפרופ' ישראל נחשון על הערותיהם המועילות תקציר מאמר זה מבקש להציג שתי גישות רווחות ביחס לשימוש הנכון בפוליגרף. הגישה…

איתן אלעד: מהו השימוש הראוי בפוליגרף בחקירה הפלילית? סקר עמדות של חוקרים פליליים

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ‏‏איתן אלעד – השימוש הראוי בפוליגרף] פרופסור חבר, המחלקה למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית יהודה ושומרון (התקבל במערכת בדצמבר 2002, אושר לדפוס בינואר 2003) תקציר מטרת מחקר זה לבדוק, אם חוקרי משטרה מחזיקים בגישה המדעית או בגישה החקירתית בנושא השימוש בפוליגרף. הגישה החקירתית רואה בקידום…

איתן אלעד: הטיות שיפוט והחקירה הפלילית

חוקרי משטרה, בדומה לאנשים אחרים, חשופים להערכת יתר של יכולתם לאבחן שקרים; ולהערכת חסר של יכולתם לספר שקרים. תוצאות המחקר הוסברו במונחי עיגון וזמינות, שהן הטיות שיפוט מתועדות היטב. המאמר דן בהשלכות של הטיות השיפוט הללו על החקירה הפלילית בכלל, על הפוליגרף בכלל, ועל יחסם של החוקרים אל הפוליגרף...