פנחס יחזקאלי: מה צריכות להיות הוראות הפתיחה באש?

כלל בסיסי בקבלת החלטות, - בוודאי בתנאי לחץ - הוא, שמה שלא פשוט לא עובד, הגענו למצב האבסורדי הנוכחי, שבו הופכים אויבים ועבריינים כאחד - בגיבוי המשפטנים - את ההנחיות הללו לכלי, במלחמה נגדנו.

דובי יונג: הוראות פתיחה באש במדינת ישראל – גווני אפור רבים מידי

הוראות הפתיחה באש משתנות בין ארגונים, גזרות ויחידות, תמיד לחומרה; ולטעמי, תוך התחשבות יתר באויב או היריב ולא בלוחם. זאת, להבדיל מהוראות שימוש בכוח כלפי אזרחים, שהוא חקוק בחוק, ואין סמכות לאיש לשנותו, אלא בשינוי חקיקה. אני טוען כי שורש כל הרע נובע מיעוד ומתפקידיו של כל ארגון לעצמו...