הרן פינשטין: התנהגות הועדה למינוי שופטים

אני מודה כי איני יודע באילו מונחים מנומסים אני יכול להשתמש כדי לבטא את עמדתי כלפי התנהגות הוועדה למינוי שופטים... במובחן משלושת השופטים בוועדה; ובמובחן מ"חוות הדעת" עליה סמכו ידיהם כדי "להרביץ" מינויים, אני משוכנע כי הוועדה פעלה בניגוד לחוק !