יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים באתר ייצור ידע

כל הפעילויות השכליות שלנו, מתבססות בעצם על מגוון של יכולות קוגניטיביות (Cognitive abilities) ; משמע, על מכלול היכולות השכליות של האדם. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!