דניאל יחזקאלי: האזנה מעמיקה למוזיקה – פילוסופיה וחינוך, מתודה ופרקטיקה

ניתן לדמות את הקשר שבינינו לבין יצירות מוזיקלית או שירים, לקשר שנרקם בינינו ובין אנשים חדשים. ביכולתנו להגיע למפגש חברתי, להציג את עצמנו ואפילו להנות מבלי ליצור קשרים משמעותיים שימשיכו איתנו הלאה. לעומת זאת אם נפעל מתוך סקרנות יזומה, אם נשאל את השאלות הנכונות, אם נתבונן וננסה להפנים את הזהות והתכונות הייחודיות של הישות המוסיקלית שנמצאת מולנו, נוכל ליצור קשר, שילך איתנו שנים קדימה.

יאיר רגב: הם מאזינים גם לעיתונאים!

אתם מופתעים?? המשטרה מאזינה וחושפת בבית המשפט שיחות שנקלטו באקראי בין מקור לעיתונאי, גם כאשר אין בכך צורך להוכחת האשמה כנגד הנאשם. סקרנות היא רעה חולה !!! חשיבות האזנות הסתר למאבק בפשיעה בישראל ברורה וידועה; ואולם, ברור וידוע גם, שהיתר להאזנת סתר נותן כוח רב בידי הגורם המאזין, ופוגע בזכויות החשוד ובזכויות אחרים הנמצאים עמו בקשר...