דניאל יחזקאלי: הפרמטרים של אפקט הדיליי הדיגיטלי

כשאנו סוקרים את הפרמטרים היסודיים של אפקט הדיליי הדיגיטלי, חשוב שנזכור כי מדובר במרכיבים לא בינאריים (משמע שהם נעים על ספקטרום); והשילובים השונים ביניהם במידות שונות יוצרים 'ישויות סאונד' חדשות- ולא רק העשרה של תוכן מקור...