אבי הראל: העלייה לקברו של ר' נחמן מאומן בהקשר הלכתי/היסטורי

למרות המחלוקת ההלכתית בדבר העלייה לקברו של ר' נחמן בראש השנה, הרי שבשנים האחרונות הוקמה מושבה ישראלית של קבע בעיר אומן, שבה גרים ישראלים שירדו מישראל והשתקעו שם. התופעה בכללותה מעוררת תהיות רבות כולל תהיות היסטוריות, על רקע העובדה שהקהילה היהודית באזור הושמדה מספר פעמים. להוסיף על הפרדוקס, שוטרי משטרת ישראל נשלחים לשם בתקופות שיא - כמו ראש השנה - כדי לתגבר את המשטרה המקומית...