אבי הראל: סיפורם של יהודה ויוסף – דטרמיניזם או בחירה חופשית?

סיפורם של האחים לבית יעקב בכלל, והעימות בין יהודה ויוסף בפרט, יכולים להביא את הקורא למסקנה כי ספר בראשית אמון על השיטה הדטרמיניסטית. האדם לא יכול לשנות את גורלו העתידי, וכל מעשיו נידונים לכישלון ידוע מראש. אולם, קריאה מעמיקה יותר של הטקסט מגלה לנו כי המדובר בתפיסה לא נכונה של הרוח המקראית...

עודד אליגון: פגישה בסמארה

[מקור התמונה] זהו סיפור עתיק שמקורותיו מרובים, המלמד אותנו שלעולם החיים מזמנים לנו תוצאות בלתי צפויות (תב"צים) חרף תכנונינו. קבלת ההחלטות הטובה ביותר יכולה לזמן לנו תוצאות שלא צפינו, קל וחומר קבלת החלטות אינטואיטיבית, בלחץ האירועים… יש המפרשים את הסיפור כפגישה פטאלית של אדם עם גורלו הוודאי, ממנו אין לברוח. אבל למעשה, מתארת הפגישה מצב…