אבי הראל: היועץ החיצוני שחולל שינוי במשטרת המנדט

הרברט דאוביגין, מפכ"ל משטרת צילון (סרי לנקה) - ששימש בפרק הזמן הארוך ביותר של מפקח כללי במושבה בריטית כלשהי - הפך לאוטוריטה בעניין תפקוד המשטרות הקולוניאליות והוזמן למושבות שהיו תחת שלטון המנדט הבריטי, כולל פלסטינה, בכדי לייעץ כיצד לחולל שינוי בעבודת המשטרה. מקרה הבוחן הזה של דאוביגין, גם נותן לנו הבנה לגבי התנאים שבהם יועץ ארגוני יכול להיות אפקטיבי: מנהל מצליח בעצמו, שמייעץ במקומות שמתמודדים עם אתגרים דומים לאלה שהוא התמודד עימם!