גליה יוספי: הסדר ושברו – על אשליית הסדר במבנה ההיררכי

"סדר צריך להיות" שמעתי לא אחת בילדותי את סבי ואת סבתי אומרים. "אוֹרדנוּנג מוּס זַיין", כאשר ביטוי זה לא מותיר כל מרווח לשאלה, לפקפוק או לתהייה באשר להתכנות היעדרו של הסדר [אוֹרדנוּנג מוּס זַיין (ORDNUNG MUSS SEIN), הוא ביטוי בגרמנית שמשמעותו "סדר חייב להיות", המבטא "אורח חיים בתרבות ובחינוך הגרמניים. רעיון הסדר הוא אבן יסוד של התרבות המערבית וממנו נגזר עקרון ציות לסמכות"...