גדעון שניר: משל בור החול הטובעני

כדאי לנו להרגיע בינתיים, 'לבלוע את הצפרדע' בשקט ולהמתין. באופן זה ישראל תכבה את פתיל ההשהיה, הקצר מאד, של התגובה הפלסטינית. הנמלטים יהיו בכול מקרה גיבורי השעה. בהיעדר נוכחות צבאית ישראלית, צפוי שהרחוב וסוחריו ישובו לשגרה. בינתיים, תעשה ישראל את בדק הבית בכל נושא כליאת הביטחוניים מאז ועד היום; שהוא מקור החרפה ודימוי העליבות הישראלית.