אבי הראל: חידוש העולם או קדמותו – שתי הערות מתודולוגיות של הרמב"ם

פרשת בראשית פותחת במיתוס השנוי במחלוקת עזה. שאלת בריאת העולם או קדמותו הינה מן השאלות הפילוסופיות – תאולוגיות החמורות והקשות ביותר ליישוב. נדון בשאלה זו לאור מחשבתו הפילוסופית של הרמב"ם.

אבי הראל: בריאת העולם על פי הרלב"ג

ר' לוי בן גרשום (רלב"ג) המציא - בסוגיית סוגיית חידוש העולם או קדמותו - את המושג: 'חומר בלתי שומר תמונתו'. זהו סביל לחלוטין, שאין בו כול התרחשות (תנועה; זמן; וכדומה). הוא אינו מהווה סיבה אקטיבית לקיום העולם, אלא משמש כמצעו, כך שהסוברניות של האל נשמרת, והוא יכול לעשות שימוש בחומר פוטנציאלי זה לצורך בריאת העולם. מדובר בפלפול אבסורדי, שיכול לשכנע רק את מי שרוצה למצוא פתרון לבעיה התאולוגית של חידוש העולם או קדמותו בכול מחיר...