הכל על ביורוקרטיה באתר 'ייצור ידע'

ביורוקרטיה היא אחת מצורות הארגון המוכרות ביותר, האפקטיביות ביותר בתחומים מסוימים, אך גם המושמצות ביותר והנוטות לחלות במחלות ארגוניות חסרות מרפא, כ"שלטון הביורוקרטיה ושלטון הנהלים"...