אלעד ארד: מוכן ומזומן

בשנים האחרונות, שאלות רבות - הנוגעות לטיבו של הכסף, מהותו, מוסריותו ועוד... - הועצמו מאוד עם הופעת מטבעות דיגיטליים דוגמת הביטקוין. נראה כי הקרב נגד הכסף הדיגיטלי אבוד מראש: קיומו הוא עובדה מוגמרת, השימוש בו הוא כורח הקדמה, ותצדקנה מדינות המערב אם תאמצנה את הרעיון בהתאמות שונות. התאמות אלו - כמו הנפקת מטבעות דיגיטליים בחסות בנקים מרכזיים, - יאפשרו מעקב באמצעות מערכת סליקה בינלאומית פתוחה וגלויה. יחד עם זאת, הדרך למטבע מושלם שכזה עוד ארוכה...