פנחס יחזקאלי: יואכים פון ריבנטרופ הוא לא מה שכולם חושבים?

שר החוץ של היטלר, יואכים פון ריבנטרופ תואר כ"חסר כישרון ועצלן, שחצן כטווס, יהיר ובלא הומור". הוא היה האדם האחרון שניתן לייחס לו פיקחות, עורמה ותחבולה... ובכל זאת, אריק ויאר מציג לנו בספרו "סדר היום" צד שונה במקצת...