פנחס פישלר: כשיהודה משי זהב התדפק על שערי להב 433

בספרו האיקוני, "הארגון הלומד", כתב פיטר סנג'י, עוד בשנת 1998: "בעידן הנוכחי, הצלחתו של ארגון לשרוד מותנית בהיותו ארגון לומד – מקום בו אנשים מגלים ללא הרף כיצד הם יכולים ליצור את המציאות שלהם וכיצד לשנותה". אני כותב את המאמר זה מתוך כבוד ואמונה ברצונה של המשטרה להיפתח; ולקבל ביקורת בהבנה ובבגרות...