דליה עוזדור: הפרדוקס בתפקיד האפוטרופוס לחסרי ישע

אחד התפקידים הרגישים ביותר במערכת הרווחה הישראלית הוא האפוטרופוס (Guardian), המתמנה לתמוך בחסרי הישע. פרדוקס הוא שדווקא תפקיד חיוני שכזה מכיל בתוכו פיתויים כה כבדים, עד כי לעתים הופך האפוטרופוס ממגן חסרי הישע לבוזז כספם ורכושם. הבעיה היא שאין פתרונות מושלמים. הפתרון של מינוי אפוטרופוס לחסרי ישע אמנם רחוק מלהיות מושלם, אולם הוא בבחינת הרע במיעוטו ואין בנמצא תחליף טוב ממנו.