אילי גולדברג: התמכרות, הסתגלות למאסר ומועדות בקרב אסירים בישראל

התמכרות למאסר, לסגנון חיים עברייני ולסוג עבירה מסוים מוצגת בספר כהסבר לחזרה למאסר, ואילו חברת האסירים כתת תרבות של עבריינים מכורים. בספר מתוארים החיים במאסר והדרישות החברתיות מהאסיר, כמו גם דרכי ההסתגלות למאסר, בהתייחס לתכונות האישיות של הכלוא, אשר עוצבו לפני המאסר, גו גם דרכי ההתמודדות עם 'כאבי המאסר'. ההתמכרות נתפסת כגורם המונח בבסיס ההתנהגות העבריינית ובבסיס החזרה למאסר. לכל אלה השלכות על ההתמודדות עם העבריינות ועם המועדות...

התאבדויות אסירים – שירות בתי הסוהר בין מחויבויות סותרות

[מקור התמונה] הארגונים הצבאיים בישראל מגלים, בדרך כלל, רגישות רבה לביקורת הנמתחת עליהם בתקשורת. יש ברכה רבה בתכונה הזו, בהקשר של יחסי הגומלין שלהם עם הדמוקרטיה. זאת, כיוון שהיא מאפשרת פיקוח ציבורי אפקטיבי למדי עליהם, בסוגיות ש"הצליחו" להבקיע לתקשורת, ודרכה – אל דעת הקהל. הבעיה היא שלעיתים דומה, שהרגישות הזו הולכת קצת רחוק מידי. דוגמה…

גילה חן: גיל תחילת שימוש בסמים, שימוש במגוון של סוגי סמים: הקשר בינם לבין פשיעה

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [לאוסף המאמרים על מגוון (Diversity) וחשיבותו, לחצו כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ‏‏ גילה חן – גיל תחילת השימוש בסמים] ד"ר גילה חן, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית באשקלון (התקבל במערכת במרץ 2003, אושר לדפוס בפברואר 2004) מאמר זה מתבסס על ממצאי עבודת הדוקטורט של המחברת, בהנחיית פרופסור משה…