מה בין אורית אדטו לגל הירש?

משום שמה שאנחנו רואים מעל פני השטח שונה מאוד ממה שמניע באמת את המערכות הללו. התקשורת משקפת אינטרסים של בעלי עוצמה והיא חלק ממאבקי העוצמה. אדאטו נבחרה לתפקיד, לא כי היא הטובה ביותר; והירש יפסל (כנראה) לא כי הוא אינו מתאים...