אבי הראל: הקשר בין יום הכיפורים והמחוללות בכרמים

התפיסה הרווחת במחקר כיום הינה שהאופי המוכר של יום הכיפורים, עוצב בידי חז"ל, בעיקר לאחר מרד בר כוכבא (135 לספירה), והוא מרוכז במספר משניות בפרק השמיני של מסכת יומא (היום, כלומר, יום כיפור). שאר פרקי המסכת האמורה, מוקדשים כולם לעבודת הכהן הגדול במקדש על כל פרטיה ודקדוקיה. אבל ליום כיפור קשורה גם מסורת אחרת תמוהה מאין כמותה. המדובר בחיפוש בת זוג כדברי המשנה, דווקא ביום הכיפורים...

פנחס יחזקאלי: איך מנבאים הצלחה בנישואין?

התופעה של דפוסים או תבניות חוזרים במערכת מורכבת מאפשרת לנו מידה מסוימת של ניבוי, גם לגבי הצלחת נישואין... דפוס ההצלחה שאותר, בנוי משלושה גורמים משפיעים: שניים - המשותפים לגברים ולנשים - הם היכולת להצחיק איש את רעהו, והצורך להרגיש מושך ונחשק בעיני בן הזוג. גורם אחד היה שונה. בעוד שנשים זקוקות לביטחון ביציבות הקשר וביכולת ההשתכרות, גברים חותרים להשיג אינטימיות חזקה עם בת זוגם.

אבי הראל: האם האהבה היא מקור הכאוס העולמי?

שנים ספורות לאחר גירוש ספרד (1492), כתב צעיר בשם פרנאנדו דה רוחאס ( Fernando de Rojas) יצירה ספרותית רבת רושם בשם סלסטינה (Celestina). הכותב היה בן למשפחת אנוסים יהודית, ויצירתו נחשבת מאז ועד היום כשנייה במעלה בתולדות הספרות הספרדית, כאשר את המקום הראשון תופס הסיפור הידוע של דון קישוט...