פנחס יחזקאלי: מבוא ללימודי משטרה ושיטור

[למעבר לפרקי הספר השונים, לחץ על הלחצנים שבתחתית הדף] ספר זה מוקדש למשטרה – אחד הגופים המופקדים על הביטחון הלאומי, שחשיבותו עולה בשנים האחרונות. המשטרה היא הכלי המקצועי, הממוסד, שמפעילה החברה מאז 1829, עת נוסדה המשטרה הראשונה במדים בלונדון, על מנת לקיים פיקוח חברתי על עבריינות. מטרתו של ספר זה להבין את הדילמות הבסיסיות בהפעלתו…