יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף אחד עשר

[בכרזה: רשתות ארגוניות מקוטעות רעות לעסקים וניתנות לאיחוי... הכרזה: חברת INNOVISOR]

[בכרזה: רשתות ארגוניות מקוטעות רעות לעסקים וניתנות לאיחוי... הכרזה: חברת INNOVISOR]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

"ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) הוא תחום שמסתובב פה כבר מעל לעשור, אבל קיבל פוש רציני לאחרונה כנראה בזכות המגמה ההיסטרית של Data-driven ארגוני או מה שנקרא היום "ניתוח אנשים" -  "People Analytics" שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד" (בוים שוורץ, 2020).

הדף הזה מביא לכם את האוסף האחד עשר: עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות. אתם מוזמנים לתרום עוד משלכם!

הכרזה בראש המאמר והכרזה השנייה: רשתות ארגוניות מקוטעות רעות לעסקים וניתנות לאיחוי!

רשת מקוטעת (Fragmented Network) או נתקים ברשת (Disconnections) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: צוואר בקבוקרכזת ו- רשת שלמה).

נתק הוא מצב של היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת. נתק יכול להיות בין מחלקות; בין עובדים; ובין מנהלים (ראו מפות רשת בהמשך).

עובד מנותק ברשת ארגונית לא מעיד על איכותו של העובד, אבל מעיד על בעיה ניהולית. ככל שזה נשמע מוזר, עובדים מנותקים, חסרי קשרי עבודה אפקטיביים הם תופעה שכיחה, המתגלה שוב ושוב באבחון ובניתוח רשתות ארגוניות; בעיקר בתעשייה.

המאמרים הרלוונטיים באתר:

הכרזה השנייה היא אותה כרזה באנגלית:

[בכרזה: רשתות ארגוניות מקוטעות רעות לעסקים וניתנות לאיחוי... הכרזה: חברת INNOVISOR]

[בכרזה: רשתות ארגוניות מקוטעות רעות לעסקים וניתנות לאיחוי... הכרזה: חברת INNOVISOR]

כרזה שלישית: מה קורה כשעובד/מנהל צובר כוח גדול מידי?

הדחף הבסיסי של כל מרכיב במערכת הוא למקסם את עוצמתו מחד גיסא; ולמנוע עוצמה מיריביו מאידך גיסא. התופעה הזו קרויה 'מאבק העוצמה' (power struggle). מושג קרוב הלקוח מתורת הארגון הוא פוליטיקה ארגונית...

מה קורה כשבעל עוצמה בארגון הופך לסיכון אסטרטגי? אבחנו בזמן ועצבו מחדש את רשת הארגון שלכם בעזרת "ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)

מה קורה כשעובד/מנהל צובר כוח גדול מידי? הדחף הבסיסי של כל מרכיב במערכת הוא למקסם את עוצמתו מחד גיסא; ולמנוע עוצמה מיריביו מאידך גיסא. התופעה הזו קרויה 'מאבק העוצמה' (power struggle). מושג קרוב הלקוח מתורת הארגון הוא פוליטיקה ארגונית... מה קורה כשבעל עוצמה בארגון הופך לסיכון אסטרטגי? אבחנו בזמן ועצבו מחדש את רשת הארגון שלכם בעזרת "ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) [מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזות רביעית וחמישית: כשהארגון מייצר מעקפים...

כשמחלקות התמיכה בארגון הופכות ביורוקרטיות ומסורבלות מידי, נוצרים בארגון מעקפים וקיצורי דרך לא פורמליים (ארגוני צללים) ... החזרת הארגון למסלולו מחייבת אופטימיזציה, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

 

בכרזה: כשהארגון מייצר מעקפים... כשמחלקות התמיכה בארגון הופכות ביורוקרטיות ומסורבלות מידי, נוצרים בארגון מעקפים וקיצורי דרך לא פורמליים (ארגוני צללים) ... החזרת הארגון למסלולו מחייבת אופטימיזציה, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). [מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה חמישית: אותה כרזה באנגלית

כשהארגון מייצר מעקפים... כשמחלקות התמיכה בארגון הופכות ביורוקרטיות ומסורבלות מידי, נוצרים בארגון מעקפים וקיצורי דרך לא פורמליים (ארגוני צללים) ... החזרת הארגון למסלולו מחייבת אופטימיזציה, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). [מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שישית: האם אתם מכירים את סוכני השינוי בארגונכם?

'סוכני שינוי' (key influencers או change agents) הם העובדים העוצמתיים, שדרכם ניתן להגיע בממוצע - ולהשפיע ישירות - על 85% מהעובדים... דרך 3% מהעובדים המשפיעים ניתן להגיע ולהשפיע על כ- 85% מהעובדים האחרים!

האם כבר איתרת את 'סוכני השינוי' בארגונך?דרך 3% מהעובדים המשפיעים (ראו במפת הרשת למטה) ניתן להגיע, ולהשפיע, על כ- 85% מהעובדים האחרים! [מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שביעית: האם חלוקת העוצמה בין מחלקות הליבה נכונה?

אבחנו וטפלו במפת הרשת שלכם בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

האם חלוקת העוצמה בין מחלקות הליבה נכונה? אבחנו וטפלו במפת הרשת שלכם בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). [מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזות שמינית ותשיעית: שלוש טעויות נפוצות לגבי 'סוכני שינוי' בארגון

האם עובדים בעלי יכולת השפעה לא-פורמלית הם:

  • תמיד אותם אנשים?
  • בעלי ביצועים גבוהים?
  • מוחצנים?
ממש לא! בכרזה: שלוש טעויות נפוצות לגבי 'סוכני שינוי' בארגון האם עובדים בעלי יכולת השפעה לא-פורמלית הם: תמיד אותם אנשים? בעלי ביצועים גבוהים? מוחצנים? ממש לא! [הכרזה: חברת INNOVISOR]

[הכרזה: חברת INNOVISOR]

הכרזה התשיעית באותו הקשר:

בכרזה: שלוש טעויות נפוצות לגבי 'סוכני שינוי' בארגון האם עובדים בעלי יכולת השפעה לא-פורמלית הם: תמיד אותם אנשים? בעלי ביצועים גבוהים? מוחצנים? ממש לא! [הכרזה: חברת INNOVISOR]

[הכרזה: חברת INNOVISOR]

כרזה עשירית: עצלות חברתית ניתנת לאבחון רשתי

עצלות חברתית או בטלה חברתית או בטלנות חברתית (Social Loafing) היא תופעה חברתית, שנמצאת במידה מסוימת בכל קבוצה, בין אם היא מתפקדת היטב או בעלת תפקוד לקוי: בתוך משפחות; במערכת החינוך; בארגונים; וכן בהתאספויות חברתיות שונות. זו אחת הסיבות לכך, שערכה של מערכת מורכבת שונה מסכום חלקיה.

בארגונים, מתרחשת עצלות חברתית בעת ביצוע משימה בעבודה קבוצתית: העובד משקיע פחות מאמץ מאשר היה משקיע לו היה מבצע את העבודה לבדו, כי הוא סומך על עבודתם של אחרים.

נזקה של עצלות חברתית גדול. מעבר לפגיעה בפרודוקטיביות הקבוצתית, היא חוצה את הקבוצה לקליקות, וגורמת לאי שביעות רצון קבוצתית כלפי ה'עצלנים'. כמו כן הקבוצה עלולה להפסיד כישרונות פוטנציאליים של חברי קבוצה שהפכו לבטלנים חברתיים.

עצלות חברתית ניתנת לאבחון בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

עצלות חברתית ניתנת לאבחון רשתי עצלות חברתית או בטלה חברתית או בטלנות חברתית (Social Loafing) היא תופעה חברתית, שנמצאת במידה מסוימת בכל קבוצה, בין אם היא מתפקדת היטב או בעלת תפקוד לקוי: בתוך משפחות; במערכת החינוך; בארגונים; וכן בהתאספויות חברתיות שונות. זו אחת הסיבות לכך, שערכה של מערכת מורכבת שונה מסכום חלקיה. בארגונים, מתרחשת עצלות חברתית בעת ביצוע משימה בעבודה קבוצתית: העובד משקיע פחות מאמץ מאשר היה משקיע לו היה מבצע את העבודה לבדו, כי הוא סומך על עבודתם של אחרים. נזקה של עצלות חברתית גדול. מעבר לפגיעה בפרודוקטיביות הקבוצתית, היא חוצה את הקבוצה לקליקות, וגורמת לאי שביעות רצון קבוצתית כלפי ה'עצלנים'. כמו כן הקבוצה עלולה להפסיד כישרונות פוטנציאליים של חברי קבוצה שהפכו לבטלנים חברתיים. עצלות חברתית ניתנת לאבחון בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *