נושא לימוד: אופטימיזציה של המבנה הארגוני

[בתמונה: אופטימיזציה של מבנה - אילוסטרציה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי congerdesign לאתר Pixabay]

[בתמונה: אופטימיזציה של מבנה - אילוסטרציה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי congerdesign לאתר Pixabay]

בדף זה מרוכז כל חומר הלימוד הרלוונטי לפרק: 'אופטימיזציה של המבנה הארגוני'.

[לחזרה לתכנית הקורס ולריכוז הפרטים עליו, לחצו כאן] [להורדת מצגת הפרק: אופטימיזציה ארגונית] [להורדת דוגמת דוח רשתי עם הסברים: דר פנחס יחזקאלי - לאבחן ולנתח ארגון בעזרת הרשת] [להורדת מצגת השינון: אופטימיזציה - שאלות שינון[לקובץ המאמרים בנושא אופטימיזציה של רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על רישות (נטוורקינג) – אריגה וטוויה של רשתות, לחצו כאן]

החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

[לסרטוני ההסבר על דוח האבחון והניתוח בארגוני בעזרת הרשת, לחצו כאן] [להורדת מצגת דוח רשתי עם הסברים: דר פנחס יחזקאלי - לאבחן ולנתח ארגון בעזרת הרשת]

הדגשים

אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי. רשת הקרובה למצב אופטימלי מאפיינת ארגון במיטבו. היא מקנה לחבריה ביטחון פסיכולוגי בארגון, יכולת לימוד טובה יותר ועבודה אפקטיבית ויעילה יותר.

כמו ברכב - הנזקק לכוונון מידי 15,000 ק"מ לערך - כך גם הרשת הארגונית היא דינאמית, ומחייבת אופטימיזציה תקופתית.

אופטימיזציה של רשת ארגונית מתבצעת באמצעות ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

מושגים

 • אופטימיזציה - מיטוב (Optimization);
 • רשת;
 • רשת ארגונית;
 • רשת מבנה;
 • רשת תהליך;
 • רשת ידע;
 • קשרי גומלין
 • דינאמיות;
 • שינוי;
 • אופטימיזציה תקופתית;
 • ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA);
 • קשרי היררכיה;
 • קשרים פונקציונליים (קשרי עבודה וקשרי חברות);
 • חוק אקסלרוד;
 • חוק ברט אנדרסון דנינג;
 • נתקים ברשת;
 • עובדים מנותקים;
 • צווארי בקבוק;
 • בהירות של קשרי היררכיה (של סמכות ואחריות);
 • קליקה;
 • 'אריגת רשתות';
 • משולשים בבניית רשת;

חומר קריאה