Jeppe Vilstrup Hansgaard: 'תאי הד' קיימים גם בארגונים

[בתמונה: תופעת 'תאי הד' (echo chambers) קיימת גם בתוך קליקות של הנהלות בכירות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

*  *  *

נגדיר 'תאי הד' (echo chambers) כקבוצות סגורות (קליקות / ממגורות / סילוס) ברשתות חברתיות וגם בארגונים - שבהן אנשים מתקשרים עם אנשים שדומים להם ודעותיהם משקפות את שלהם. הקבצות הללו מאופיינות בכך, מבודדות את חבריהן, וממדרות את עצמן מסביבתן, לא על ידי ניתוק קווי התקשורת שלהם לעולם, אלא על ידי חוסר האמון שהן רוחשות לקבוצות אחרות ולמידע שבידן.

תאי הד קיימים בכל מקום: בפורומי הורות, בפורומים תזונתיים, בקבוצות התעמלות ע"פ אסכולות שונות, בפוליטיקה ועוד...

מושג דומה לתא הד הוא 'בועות אפיסטמיות': הן עלולות להיווצר, למשל, בפיד של מדיה חברתית. כשאדם מקבל את כל החדשות והוויכוחים הפוליטיים שלו מפייסבוק וכל חבריו בפייסבוק חולקים את דעותיהם הפוליטיות, הם נמצאים בבועה אפיסטמית. הם שומעים ויכוחים וראיות רק מהצד שלהם בספקטרום הפוליטי. הם אף פעם לא נחשפים לדעותיו של הצד השני. ההבדל העיקרי בין בועה אפיסטמית לתאי הד הוא שבבועה לא נשמעים קולות מבחוץ. בתא הד, קולות מבחוץ נשמעים, אבל אינם מכובדים.

[לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן] [להרחבה על המושגים 'תאי הד' ו'בועות אפיסטימיות', לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי DonkeyHotey לאתר flickr]

תאי הד קיימים גם בארגונים

הנה למשל, בתרשים הארגוני למטה, תא ההד הוא של קבוצת המנהלים הבכירה, שחלקה 'הוצנח' לארגון מבחוץ. הם חולקים את אותה השקפה שפתחו יחד בדינאמיקה שביניהם; ומנותקים מהבעיות האמתיות של הארגון.

לעומתם, הקבוצה ה'צהובה' היא קבוצת מנהלי הביניים. הם צמחו מלמטה, מתחככים כל העת עם העובדים (צבועים בכחול); ומעורים בבעיות:

[להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן]

[בתמונה: תא ההד של המנהלים הבכירים בחברה (מסומנים במפת הרשת באדום - שומעים רק את עצמם... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

האם ניתן 'להמיס' תאי הד בארגון?

האם ניתן לגרום למנהלים הבכירים, למשל, להתנתק מהשקפות מוטות; ולהכיר את הבעיות האמיתיות בארגון?

בהחלט כן. זה מתחיל באימוץ 'חשיבה רשתית ובמתן דגש ניהולי לניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA! כשמכירים את הרשתות, ניתן בעזרת קישוריות נכונה לייצור אופטימיזציה, ו'להמיס' את תא ההד.

דוגמה לארגון כזה בעל שתי הנהלות - בכירה ובינונית - כשההנהלה הבכירה מנותקת מהיתר; וההנהלה הבינונית מחוברת לעובדים - הביאה שוש קמחי באתר זה, בסקירת התערבות ארגונית בבנק מסחרי גדול: "בנק מתחת לרדאר"

[למאמרה של שוש קמחי: בנק מתחת לרדאר, לחצו כאן]  [להרחבת המושג 'רשת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אופטימיזציה', לחצו כאן]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *