אבי הראל: איסור מכירת נשק התקפי על פי תפיסת הרמב"ם

תקציר: האם גנדי חושב בדומה לרמב"ם? קשה לדעת. אולם אין לי ספק כי היה מסכים עם העיקרון של איסור היזק הרבים, של אנשים מישראל או של אנשים מאומות העולם, בעטיו של מכירת ציוד לחימה התקפי, עיקרון מוסרי החשוב יותר מהרווח הכלכלי שיכול לנבוע מעסקאות שכאלה.

[בתמונה: כך ראתה הבינה המלאכותית פגישה דמיונית בין גנדי לרמב"ם... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing]
[בתמונה: כך ראתה הבינה המלאכותית פגישה דמיונית בין גנדי לרמב"ם... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing]

עודכן ב- 5 במאי 2024

אבי הראל הוא בעל תואר שלישי בפילוסופיה והיסטוריה יהודית, שירת בצה"ל מג"ב ומשטרת ישראל שלושה עשורים, בתפקידי פיקוד שונים. בתפקידו האחרון היה ההיסטוריון של משטרת ישראל. פרסם ארבעה ספרים ועשרות מאמרים בתחומי עיסוקו.

אבי הראל הוא בעל תואר שלישי בפילוסופיה והיסטוריה יהודית, שירת בצה"ל מג"ב ומשטרת ישראל שלושה עשורים, בתפקידי פיקוד שונים. בתפקידו האחרון היה ההיסטוריון של משטרת ישראל. פרסם ארבעה ספרים ועשרות מאמרים בתחומי עיסוקו.

*  *  *

'פרשת קדושים' בספר ויקרא, עוסקת במגוון מצוות 'חברתיות' כדוגמת: מתנות עניים, איסור להונות אנשים אחרים, הגנה על החלש, איסור נקמה ועוד. בסוף המכלול הגדול הזה הפרשה מסכמת אותו באמירה כללית וגורפת:

"וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ:  אֲנִי, יְהוָה"[1]. כלומר נוקט בלשון כוללת שקשה להבינה. האם אדם יכול לאהוב את חברו כגופו? בהיבט הפסיכולוגי הדבר נראה כבלתי אפשרי לחלוטין. ניתן לגלות אמפתיה לחבר, אבל מעבר לכך זו דרישה קשה ולא הגיונית לכאורה. ברם, לפסוק האמור יש המשך ולא בכדי. המילים אני ה' בסיומת, מבהירים את העניין. יתכן מאוד שלא ניתן לאהוב את האחר באופן שווה לגופי. אבל, מכיוון שיש כאן דרישה אלוהית, הרי גם אם אינך מסוגל לכך בהיבט הנפשי הפנימי, כלפי חוץ לפחות הנך מחויב בהתנהגות מוסרית ראויה, שלא תפגע באיש. אחרת התנהגותך לא רק שתפגע באחר, אלא תתנגש עם הציווי האלוהי.

על עניין זה מוסיף נפתלי הרץ וייזל [2], את הדברים הבאים:" אם כוונת הפסוק שיאהב כל אדם כאשר אוהב את עצמו, ייפלא מאד, שיצוונו על דבר שאינו בכוח שום נפש, ואי אפשר שיאהב האדם את זולתו, וביותר איש נכרי לו, כאשר אוהב את עצמו, גם אין לצוות על אהבה ושנאה שאין האדם מושל עליהן, ועוד: אם כן צריך שיתאבל על צרה של זולתו, מעל צרת נפשו, וחייו אינם חיים, שאין לך שעה שלא יראה ולא ישמע בצרת אחר... ואומר אני, שאין מילת "כמוך" בלשון הקודש כולל כוונה זו, אלא "כמוך" פירושו: הדומה לך, כמו (בראשית מ"ד) "כי כמוך כפרעה" – דומה אתה במעלתך למעלת פרעה; (בראשית מ"א ל"ט) "אין נבון וחכם כמוך" – שוה לך ודומה לך; וכן כולם. וכן כאן פירושו "ואהבת לרעך" שהוא כמוך – שוה לך ודומה לך, שנברא גם הוא בצלם אלוהים, והרי הוא אדם כמוך, וזה כולל לכל בני אדם, שכולם נבראים בצלם. על זה אמר ר' עקיבא (ספרא שם) "זה כלל גדול בתורה". ור' עקיבא עצמו שנה כלל זה: (אבות ג' י"ד) "חביב אדם שנברא בצלם".

[בתמונה: בול ישראלי לכבוד חגיגות העשור להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. על הבול מופיע הציווי "ואהבת לרעך כמוך" בעברית, ועל השובל בשפות שונות. הצילום הוא נחלת הכלל]
[בתמונה: בול ישראלי לכבוד חגיגות העשור להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. על הבול מופיע הציווי "ואהבת לרעך כמוך" בעברית, ועל השובל בשפות שונות. הצילום הוא נחלת הכלל]

כלומר יש להתייחס אל כל אדם כדומה לך, כיצור שנברא בצלם אלוהים. ברגע שזה הקו המנחה השולט בהתנהגות האדם, ממילא היחס בין אחד לשני יהיה יחס של כבוד והערכה, ללא קשר למעמדו מוצאו עושרו של אדם כלשהו.

המקרא ממשיך את דבריו בדבר הנהגות מוסריות גם בפסוק הבא: "וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל"[3]. לכאורה, הנחייה מוסרית פשוטה, מדוע נזכרה אם כן צורת התנהגות השווה לכל נפש בפסוק מיוחד? הבאת האיסור האמור מחייב אם כן להרחיב את המושג עיוור לעיוור בדבר. לא מדובר רק באדם שאינו מסוגל לראות כי עיניו לא מתפקדות. המדובר על כל עיוורון של המציאות שאדם אינו יכול לראות. אדם שכזה אסור להכשילו בעצה לא הוגנת ולא ראויה. יש לתת לו את כל המידע האפשרי כדי שיוכל להכריע באופן נכון וראוי.

כך פוסק באופן מפורש הרמב"ם:" וכן כל המכשיל עיור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עובר עברה, שהוא עיור ואינו רואה דרך האמת מפני תאוות לבו, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר "ולפני עור לא תתן מכשול". הבא ליטול עצה, תן לו עצה הוגנת לו"[4]..

[הצילום נוצר והועלה לויקיפדיה ע"י Nileshbandhiya. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]
[הצילום נוצר והועלה לויקיפדיה ע"י Nileshbandhiya. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]

אולם הרמב"ם ממשיך בדבריו ופוסק באופן מפתיע, שעל בסיס הדברים שהמקרא מדבר עליהם, כיצד יש להתייחס לזולת, כולל נוכרים, שאסור למכור נשק התקפי לאומות העולם. לפי דבריו המקרא מלמד אותנו כי מותר למכור להם נשק הגנתי בלבד כדלקמן:" אסור למכור לעכו"ם כל כלי המלחמה ואין משחיזין להם הזיין ואין מוכרין להם לא סכין ולא קולרין ולא שלשלאות של ברזל ולא דובים ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים, אבל מוכרין להם תריסין שאינן אלא להגן".

הדים לתפיסה זו בעת החדשה, ניתן למצוא כאשר הודו נלחמה על עצמאותה מידי השלטון הבריטי, טבע המנהיג ההודי גנדי [5] את עיקרון אי האלימות. חידושו הגדול של גנדי בתורת אי האלימות היה לא בגילויו של העיקרון, בכך קדמו לו רבים ובכל הדורות, אלא בכך שהוא הראשון שאחז בה בקנה מידה ציבורי.  גנדי, להבדיל ממנהיגים אחרים, ראה בעיקרון אי האלימות לא רק דרך ליחידי סגולה. הוא הפך אותה לרעיון להמונים, כשיטה של מאבק דינאמי, כנשק פוליטי וכטקטיקה מהפכנית [6].

האם גנדי חושב בדומה לרמב"ם? קשה לדעת. אולם אין לי ספק כי היה מסכים עם העיקרון של איסור היזק הרבים, של אנשים מישראל או של אנשים מאומות העולם, בעטיו של מכירת ציוד לחימה התקפי, עיקרון מוסרי החשוב יותר מהרווח הכלכלי שיכול לנבוע מעסקאות שכאלה.

[בתמונה: ואהבת לרעך כמוך... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Art4TheGlryOfGod by Sharon לאתר flickr]
[בתמונה: ואהבת לרעך כמוך... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Art4TheGlryOfGod by Sharon לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על 'פרשת קדושים', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על הרמב”ם באתר ‘ייצור ידע’, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

מקורות והעשרה

[1] ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ח.

[2] נפתלי הֶרְץ וַייזֶל, 1725 – 1805, בלשן ומשורר עברי, מאבות תנועת ההשכלה היהודית.משותפיו של משה מנדלסון, כתב פירוש לספר ויקרא, שנקרא הביאור. הדברים האמורים לקוחים מתוך הביאור, פירושו לספר ויקרא על אתר.

[3] ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ד

[4] רמב"ם, משנה תורה, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק י"ב, הלכה י"ד.

[5] מנהיג פוליטי ורוחני הודי, שהוביל את תנועת העצמאות ההודית במאבקה נגד שלטון האימפריה הבריטית,1869 – 1948.

[6] גנדי, מ.ק, נפתולי עם האמת, תל־אביב, תש"ה, עמוד 83.

One thought on “אבי הראל: איסור מכירת נשק התקפי על פי תפיסת הרמב"ם

 1. "כִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה".
  עולם ללא מלחמות היה מאז ומעולם חזון אפוקליפטי בלתי ניתן להשגה. לצערי כמי ששירת בצה"ל יצא לי לחוות לחימה ואין ספק שמלחמה היא גהינום לכל מי שחש בה מקרוב. מאז שירותי כחייל וקצין קרבי אני מחפש דרכים להביא להפסקת הקזת הדם המיותרת הזו .
  חזון ישעיהו לאחרית הימים לא חייב להישאר בלתי ממומש . האנושות מתפתחת ומתקדמת . תופעות פרימיטיביות כגון עבדות, דיכוי נשים וביזה שהיו מקובלות בעבר נראות היום כדמיוניות אך ההתקדמות של העולם לגמילה מתופעות אלו הייתה איטית והדרגתית וכללה חוקים והגבלות שבודדים וחברות הטילו על עצמן .
  כחייל השתתפתי באינתיפדה. היתה זו דוגמא למלחמה שנוהלה ע"י צה"ל כנגד אוכלוסייה אזרחית .בשל חוסר האיזון הזה הטילו עליהם הצדדים מגבלות שנעקפו בחומרה. החיילים לא הפעילו אש חיה אלא רק אמצעים לפיזור הפגנות ומכות יבשות ואילו האזרחים נמנעו משימוש בכלי נשק חם . בסך הכל ההסכם הזה בין הצדדים נשמר למשך מספר שנים עם חריגות בודדות למרות ששום הסכם לא נכתב או סוכם באופן רשמי.
  לצערי הרבה נכתב ונאמר על חוסר הטעם שבמלחמות אך בפועל נעשה מעט אולי מעט מדי . תופעת המלחמה לא נעלמה אך מסיבות שונות ולאור קטלניות הנשק המודרני מטילה על עצמה כל חברה מגבלות שונות כמו אמנת ז'נבה ,אי שימוש בנשק כימי ועד בית הדין לפשעי מלחמה. במקביל התפתחו כלי נשק אשר אינם קטלניים אך פגיעתם משתקת את האויב .
  חשבתי שהנה ניתן להמשיך בנוהל ההסכמים והמגבלות וליצור אמנה בין לאומית שתאסור על כל הצדדים להשתמש בכלי נשק קטלניים. אומנם תופעת המלחמה לא תיעלם אך היא תופחת מאוד בשעה שצבאות ימנעו משימוש בכלי נשק וישתמשו בכלים שאינם קטלניים . קרבות יתנהלו אך יהיו מרוסנים יותר ויגרמו לפחות נפגעים וסבל.
  ההצעה שלי היא להתקדם בסך הכל עוד צעד קטן . כולי תקווה שצעד קטן זה יאפשר לעימותים האלימים להתקיים מבלי שיהיו קטלניים ובסופו של דבר יביאו גם לסיום עידן המלחמה .
  רעיון זה מאפשר להתחיל בהפיכת כלי הנשק הקטלניים ל"מזמרות ואתים" שאיתם אולי לא יבוצעו עבודות חקלאות אבל המלחמה תיראה יותר כמו משחק ספורט .
  זו המשמעות של אמנה בינלאומית אשר תאסור שימוש בכלי הנשק הקטלני ותאפשר שימוש רק בנשק אל-הרג .
  בשלב ראשון יש לגייס את דעת הקהל הבינלאומית למטרה זו . לחץ ציבורי יכול להביא את הפוליטיקאים לאמץ גישה זו ולפעול במוסדות הבינלאומיים לגיבוש וחתימה על הסכם כזה.
  כחלק מהמאמץ פתחתי דף פייסבוק בנושא שלא זכה עד כה לפרסום ..
  עזרו לי להרחיב את מעגל התומכים כדי שנתקדם עוד צעד קטן אך משמעותי לעבר חזון הנביאים.

  https://www.facebook.com/NonLethal/?__tn__=kC-R&eid=ARC2KtRb3l3k8fRNp-dj9EOr7TFREZXUn6llGqDE4M8xEHfomq3Ssv3qBB-2PRiaoIkh5DOblx_G7hEg&hc_ref=ARS1C5wBEejCFfXVSqdvr9LJRi4n5g-oj76hqAaw640cjzj8AYcKZm4WZe-gSv2xZXs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB10e5VjhcKcNWAYrzSaFAnZQ-nzEbU_-AJ6XgzMMMSfhT4FYOjN4fusJ5TaGKy1hsMLIOZ3f1GdSud5Y_DEuyZ_91DYtolqhWEo4kxYK_1NhurDFqcpTKIByu0s2NPBgNUdvdv6lgbehUYyuw5Q2Jmll24QwpWe7Pxace1EnQnPCiV-Cnp1P4yO0mVkQ5bpwvUVBDvTAanwYqvsNOmUJreRQIhP6z76idVc9SHQ3V-3PtJaxkBaF2QYQtYGzeR6IqFaLPPF8KVIRPztD4t0pAyRuW8OyiVJuZcHcjblGP6U60IHNusbjofQ4d3Q5dDGJQxchLSa5f_GN_QiT_WK0clZQ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *