נושא לימוד: רפורמות חשובות בשיטור

NYPD

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Sarah Armitt לאתר flickr]

ניתן למנות 6 רפורמות חשובות בשיטור המערבי, כולן החלו בארצות הברית (המשטרה הבריטית, הטובה בעולם, מעולם לא נזקקה לרפורמה משמעותית בתרבותה ובאופן תפקודה):

  • הרפורמה הפרוגרסיבית במשטרת ארצות הברית - שנות העשרים של המאה הקודמת: מהפכה שבאה מתוך המשטרה האמריקנית, שהאיש המזוהה ביותר איתה היה אוגוסט וולמר, מרשל ברקלי-קליפורניה (1932-1907). עסקה בעיקר בקידום האפקטיביות והיעילות של המשטרה: מנהיגות; ניקוי השחיתות על ידי ניתוק הקשר עם הפוליטיקה המקומית; העלאת איכות כוח האדם; יצירת התמחות; וכדומה.המהפכה הפרוגרסיבית
  • הרפורמה הפרופסיונלית במשטרות ארצות-הברית, 1980-1930: המשך של המהפכה הפרוגרסיבית. כמוה היא הייתה תנועה פנימית לשינוי מתוך המשטרה האמריקנית, וכמוה עסקה בטיוב האפקטיביות והיעילות המשטרתיים: דגש עם פרופסיונליזציה (השיטור כמקצוע); העלאת רמת כוח האדם; יצירת התמחויות במשטרה; אקדמיזציה; ומיכון.
הרפורמה הפרופסיונלית
  • הרפורמה הקהילתית במשטרות העולם המערבי 2000-1980: תפיסה זו רואה במשטרה שירות חברתי. כיוון שהפשיעה היא עניין של כולם. לא רק של המשטרה, וכיוון שממילא אין למשטרה שליטה על גורמי הפשיעה. על כן,היא צריכה להתמקד בסימפטומים ולעבוד עם הקהילה, כדי לעצב אותה מחדש לכיוון של קהילה אידאלית, המקימה מחדש מנגנונים של שיטור טבעי, בסיוע ובהכוונה של המשטרה. זאת, תוך מתן דגש על: הפעלת הקהילה; שת"פ מערכתי; אכיפה בדגש על הדברים הקטנים; מתן שירות; שיטור ממוקד בבעיה: דגש על פתרון שורש של בעיות; שינוי התרבות הארגונית של המשטרה, ביזור שירותי משטרה, קביעת יעדי משטרה מקומיים; ועידוד עצמאות ויצירתיות של שוטרים בשטח.
הרפורמה הקהילתית
  • "מודל ניו יורק" - 2000-1994: מודל זה מזוהה עם ראש עיריית ניו יורק המיתולוגי, רודולף ג'וליאני והמפכ"ל הראשון שמינה, וויליאם ברטון. עיקריו היו: "שיטור של הדברים הקטנים"; וה- קומפסטט. במודל זה נבטו זרעיה של המהפכה הטכנולוגית, שתחל באמצע העשור שלאחר מכן.
מודל ניו יורק
  • "הרפורמה הביטחונית" - 2005-2000: רפורמה זו נכפתה על משטרות העולם בכלל בעקבות טראומת פיגועי ה- 11 בספטמבר 2001 בניו יורק ובוושינגטון. היא דומה למהפכה שעברה משטרת ישראל בשנות השבעים של המאה הקודמת: ביטחון הפנים הפך לחלק אינטגרלי מעיסוקי המשטרה, וכפה עליה עיסוק בשתי מערכות חוקים במקביל: זה העוסק בחשודי טרור וזה העוסק בחשודים פליליים:
הרפורמה הביטחונית
  • "הרפורמה הטכנולוגית" מ- 2005 ואילך, שבנויה ממהפכות רבות, מבוססות טכנולוגיה, שמתרחשות כל העת...
הרפורמה הטכנולוגית

הדגשים

  • מבין שש הרפורמות, ארבע מוקדו באפקטיביות וביעילות המשטרתיות: הרפורמות הפרוגרסיבית, הפרופסיונלית, מודל ניו יורק והרפורמה הטכנולוגית.
  • שלוש מהרפורמות לא נגרמו כתוצאה מרצון פנימי לשינוי, אלא נכפו עליה, כתוצאה מהתפתחויות בסביבה המשימתית שבה פועלת המשטרה: הרפורמות הקהילתית (ביוזמת האקדמיה); והביטחונית.
  • שתיים מהרפורמות נעשו בשיתוף האקדמיה - הרפורמות הקהילתית והטכנולוגית.
הרפורמה הטכנולוגית - שעדיין נמשכת - מסמנת את הכיוון שאליו הולכת המשטרה: כיוון מדעי של הבנת דפוסי התנהגות ותגובה מוקדמת אליהם!  

One thought on “נושא לימוד: רפורמות חשובות בשיטור

  1. Pingback: המהפכה המדעית בשיטור ואנחנו - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *