לוחמה סימטרית

לוחמה סימטרית

[מצילומי חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים]

לוחמה סימטרית או מלחמה סימטרית (Symmetric Warfareהיא לוחמה בין שני כוחות בסדרי גודל דומים בשדה הקרב, המשתמשים בטקטיקות ובאסטרטגיות דומות.

זאת, להבדיל מלוחמה א-סימטרית או מלחמה א-סימטרית (Asymmetric warfare) שבה קיים שוני מהותי בין הצדדים הלוחמים, בכוח הצבאי ו/או הכלכלי.