ביטחון

  ביטחון

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי U.S. Army Corps of Engineers לאתר flickr]

ביטחון (Security) (יש המתרגמים מושג זה, בטעות, כהגנה. למושג "הגנה" יש משמעות אחרת, טקטית במהותה) כמושג בביטחון הלאומי היא כלל האמצעים שמקצים ומפעילים שליטים, במטרה להקנות בטחון קיומי לנשלטים ולעצמם, לסכל תקיפה פוטנציאלית, לנצח כוח תוקף ולהתמודד עם איומים והטרדות אחרים. צבא למשל, הוכר באופן מסורתי כאמצעי הגנה עיקרי נגד איום כוחני (ולד, 1992, ע' 13).

מילון מונחי צה"ל (1998, ע' 67) מגדיר ביטחון, באופן דומה: פעולות ואמצעים שנוקטים כדי להגן על המדינה או על שלומו של גוף מסוים מפני כוחות עוינים.

מקורות

  • אג"ם/תוה"ד (1998), המילון למונחי צה"ל, צה"ל, המטה הכללי, תל-אביב, עמ' 47-46.
  • ולד עמנואל (1992), הקשר הגורדי, מיתוסים ודילמות של הביטחון הלאומי הישראלי, תל אביב: ידיעות אחרונות.
   

One thought on “ביטחון

  1. Pingback: יותם הכהן: עלייתו ונפילתו של המרכז לחקר תורת המערכה (מלת"ם) - ייצור ידע

Comments are closed.