אבי הראל: עם האמורי

סיפור המרגלים בפרשת שלח, מפגיש את מרגלי בני ישראל במהלך מסעם בעם האמורי. מסתבר מכלל האמור כי השם אמורי בהוראתו הגיאוגרפית הכוללת, הושאל וניתן לתושבי סוריה וארץ כנען, כבר באלף השני לפני הספירה. גם בני ישראל קיבלו שם זה מהם, וקראו לעמים בני היישוב הקדומים בהוראה כפולה, או באופן מצמצם...

יאיר רגב: לא לחשוש!

ראיה חיובית איננה רמיה עצמית. לא צריך לרמות את עצמך כדי לראות טוב. פשוט עלינו לחפש את הנקודה הטובה שיש בכל דבר, ולראות האם הטוב הוא הדבר הדומיננטי והפועל במציאות שאנו בוחנים. ממליץ בתקופה סוערת זו להתעלם מספינים והפחדות ולא לחשוש!

אבי הראל: ילידי הענק במקרא

בפרשת המרגלים מוזכר כי הם ראו במהלך סיורם בארץ כנען בני ענקים. אין זו הפעם היחידה שאנשים בעלי מידות נזכרים בתנ"ך, ואנו יכולים למצוא אודותיהם החל מספר בראשית ועד לתקופתו של דוד. האמונה בענקים הייתה נפוצה מאוד במהלך ימי הביניים, הן בגלל המחסום התאולוגי של פרשנות הפשט של המקרא, והן בגלל ממצאים שונים שיוחסו לענקים...

אבי הראל: דפוסי ריגול במקרא

פרשת שלח עוסקת ברובה בסיפור המרגלים ששלח משה. כתב המינוי שלהם היה ברור, והם התבקשו להביא חומר מודיעיני גולמי. חרף זאת, הם שבים ממשימתם עם חומר יקר ערך ובוחרים גם לפרשן אותו. פרשנות זו היא חטאם החמור. לאחר מכן אנו מוצאים פרשיות ריגול נוספות, בעיקר במהלך כיבוש ארץ כנען בידי יהושע...

אבי הראל: הקשר בין סיפור המקושש לתלמידיו של ישו

הסיפור אודות המקושש - שנידון למוות בגלל חילול שבת - מהווה אתגר פרשני, היות והוא מעלה תהיות רבות: מיהו אותו אדם שעליו המקרא מדבר? מדוע מביא המקרא סיפור של אדם פרטי? איך יתכן שהוא קושש עצים? שהרי, במדבר אין הם בנמצא?

פרשת שלח לך באתר 'ייצור ידע'

פָּרָשַׁת שְׁלַח לְךָ (או שלח) היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י"ג, פסוק א' ומסתיימת בפרק ט"ו, פסוק מ"א. החלק המרכזי בפרשה הוא תיאור חטא המרגלים ותוצאותיו. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים, שהופיעו באתר 'ייצור ידע' אודות פרשת שלח לך, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

עופר בורין: על נשיאים ומרגלים

ברור מדוע יהוה אומר "שלח לך". השליחות היא עבור משה. השליחות היא כדי לחזק את ביטחונו של משה. כמו ה"לך לך" של אברהם, מגיע ה "שלח לך" של משה. השליחות היא מבחן. כמו ה"לך לך" של אלוהים לאברהם בעניין עקדת יצחק, כך "שלח לך" כאן. מה שבאמת נבחן כאן זו לא ארץ ישראל, אלא עם ישראל ומנהיגו.