פנחס יחזקאלי: מה המשותף לפרשת שי דרומי ולמהומות החרדים בירושלים?

המשטרה לא שומרת על סדר בעשירון העליון, אלא בשבילו. היא מייצגת את הסטטוס-קוו ושומרת עליו. בדרך כלל, יש זהות בין האינטרסים שלה לאלה של קבוצת הרוב, והיא איננה מעוניינת באלו של קבוצות המיעוט. לכן, הרי שהסיכוי לראות בישראל את המערכת מובילה מדיניות של פתיחות כלפי קבוצות מיעוטים איננו יותר מחלום באספמיה...

פרשת שי דרומי – הצד של מערכת אכיפת החוק

פרשת שי דרומי הייתה שרשרת האירועים במהלכם ירה שי דרומי, חקלאי מחוות בודדים בנגב, ב-13 בינואר 2007, בח'אלד אל-אטרש ובחברו, איוב אל-הוואשלה, לאחר שפרצו לחוותו יחד עם שניים נוספים. אל-אטרש נהרג ואל-הוואשלה נפצע כתוצאה מהירי. מעצרו של דרומי עורר דיון ציבורי בשאלה האם רשאי אדם לירות בביתו שלו בפורץ או מסיג גבול, ובסופו של דבר הוביל לחקיקת שינוי בחוק העונשין, המכונה "חוק דרומי", שקבע הגנה מפני הרשעה פלילית בגין מעשים כמו אלה שביצע דרומי, בנסיבות דומות. דרומי זוכה על ידי בית המשפט מהאישום בהריגה...