פנחס יחזקאלי: משטרת ישראל במלכודת השיטור הרב תרבותי

ב- 21 במאי 2017 יצא האתר 'מידה' בהאשמה מעניינת כלפי משטרת ישראל. לטענתם, היא מתחמקת מלספק נתונים על מה שמכונה, עבירות מין לאומניות. משמע: עברות מין של גברים ערבים נגד נשים יהודיות, בנימוק של "הימנעות מקטלוג אוכלוסיות" ו"פגיעה בפרטיות הקרבנות". המשטרה מצידה עמדה בסירובה לפרסם נתונים. האם צדקה?

פיטר ר' איברה: קשרים עם המשטרה – תבניות ומשמעויות בעולם רב-תרבותי

אופן ההתקשרות למשטרה הוא תהליך חברתי כמעט, כמו שהוא תהליך אישי. לכן, הוא משתנה בהתאם להקשרים החברתיים, בנוסף להקשרים האישיים. אסטרטגיות של שיטור קהילתי, שמודעות למגוון הקיים של מבנים חברתיים ושל קשרים חברתיים, שניתן למצוא בשכונות שונות בעיר רב-תרבותית, תשרתנה בצורה אפקטיבית יותר את הקהילות, שבהן הן מופעלות.