"אפס סובלנות" ו"שיטור של עבירות קלות": האסטרטגיה שהובילה את משטרות ארצות הברית למצבן היום

האסטרטגיה המשטרתית של 'אפס סובלנות' (Zero Tolerance) מזוהה בטעות עם שיטות השיטור החביבות של השיטור הקהילתי, נוסח "חלונות שבורים". לשיטה הזו - הקרויה גם כ"שיטור אגרסיבי" ("aggressive policing"); ו"שמירת סדר אגרסיבית" ("aggressive order maintenance") יש קשר ישיר לנתק החמור עם הקהילה שחווה המשטרה האמריקנית היום...