פנחס יחזקאל: הסיבה השנייה לרפורמה בבית המשפט העליון: חריגות ארגוניות מובילות לחריגות אישיות!

במאמר קודם עסקנו בחריגות מוסדיות של שופטי העליון: החתירה ל'שכפול עצמי', על מנת לשמר את העוצמה בידיה של האליטות הקיימת, לאורך שנים. הבעיה היא שחריגות מוסדיות מביאות פעמים רבות מידי לחריגות אישית...