הכל על מלחמת השחרור של הרשויות המקומיות מהשלטון המרכזי

מערכת היחסים שבין השלטון המקומי למרכזי בישראל היא מערכת סבוכה ומשחיתה - שאין לה תקדים במדינות מפותחות - שבין השלטון המקומי והשלטון המרכזי... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות מאבק השלטון המקומי לעצמאות מהשלטון המרכזי, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...