פנחס יחזקאלי: מי התחיל את המלחמה הקרה החדשה?

במאבק הבינלאומי על העוצמה אין תמימים. ארצות הברית הרחיבה השפעתה במזרח אירופה כפועל יוצא מהתחזקותה, לאחר קריסת ברית המועצות; והיא מנושלת מחלק מהישגיה כחלק מהיחלשותה, לאחר תבוסתה בעיראק ופינוי כוחותיה מהמזרח התיכון.