איאן פוסטר: צוותים – העיצוב הארגוני החדש?

"צוותים ו 'רשתות של צוותים' משקפים יותר ויותר את האופן שבו העבודה נעשית בארגונים. עדיין, כמובן, יש צורך בארגונים פונקציונליים, כדי לספק מרכזי מומחיות ושירותי תכנון אסטרטגי, לאורך שרשרת האספקה / הערך; ולוודא תהליכים של קבלת החלטות ברמה הנאותה. יחד עם זאת, בתוך, ולאורך הארגונים הפונקציונליים, יש יותר ויותר רשתות של צוותים, הנבנים ופועלים כדי לספק פרויקטים, מוצרים ותוצאות ספציפיות.