ברוכמן וברג: המודל האיסלנדי שהפחית את פשיעת בני הנוער

באיסלנד הצליחו בעשרים שנה האחרונות להפחית בצורה דרמטית את תופעת השימוש בסמים, שתיית אלכוהול, ועישון בקרב צעירים, בני נוער. בצד שינויים בחקיקה - שאסרו על בני נוער להימצא מחוץ לבית בשעות מאוחרות - אימצה איסלנד מערכת שלמה של תכניות קהילתיות, שנתנו דגש גדול יותר על פעילות בקהילות, ועל זמן הורים גדול יותר עם ילדיהם...