עופר בורין: איוב, פרק יח'  – בלדד WHO?

בלדד השוחי טוען כי מאחר ואיוב כל כך סובל, העונש הצפוי לו הוא עונש של רשע מרושע. לא יישאר ממנו זכר על פני האדמה:  אבל מה שקרה הוא שאת שמו של איוב כמעט כולם מכירים עד היום. ובלדד השוחי? נו, בשבילו צריך מאמרים כאלה כדי להיזכר... בגוגל – לבלדד השוחי קבלתי 9,590 תשובות. לאיוב קבלתי 734,000 תשובות...

גרשון הכהן: מסע הכיבוש של בני דן – כיבוש ליש

תהליכי צמיחה והתפתחות של שבט ואומה, מחוללים על פי דרכם מגמות שינוי. התפשטות במרחב בתהליך הדרגתי, או בלחימה וכיבוש, הייתה מאז ועד ימינו מגמה מוכרת, שעיצבה תהליכים היסטוריים. למסע הכיבוש של בני דן, כסיפור המשולב בין פרקי ספר שופטים, לקראת סופו, בין סיפור שמשון, לבין סיפור מלחמת האחים שבאה עם סיפור פילגש בגבעה, ישנם להבנתי, מאפיינים ייחודיים, שבאו לשרת את מגמת הסיפור הכוללת, ההולכת ונארגת בקומפוזיציה מורכבת...