פנחס יחזקאלי: מחיר נטישת המשטרות – זעקת הבלש משיקאגו

הפרוגרסיבים ניצחו לעת הזו באמריקה, ודיכוי המשטרות - בערים הנשלטות על ידם - נמצא בעיצומו. הלך הרוח הזה משפיע מאוד גם על תובעים וגם על שופטים.... וכיוון שאנחנו הרי יודעים שאין ארוחות חינם, מה חושבים על כך האזרחים? מה חושבים השוטרים?