טל מליק: עו"ד פנחס פישלר – להילחם נגד הזרם…

לוחמי צדק מהסוג של עו"ד פנחס (פיני) פישלר, הם תמיד שם כשצריך אותם. הם משלמים מחיר כבד בחייהם ובבריאותם בתוך תוכם הם מאמינים שיד הגורל מכוונת וסוללת את דרכם. האמינו לי אני מכירה כמה מהם באופן אישי...

פנחס פישלר: כך משפיעים על בית המשפט!

מר אלשיך מודע לכך שאין מדובר במבט צופה פני עתיד, אלא בהליך משפטי המתנהל. אז מה עושה אלשיך? מבקש להשפיע על השופטים ["סוביודיצה"?]? מבקש לשבש מהלכי משפט? מדוע הוא מרשיע את הנאשם, בהבל פה? בהינף קולמוס? מדוע היועץ המשפטי מחריש?